Kendi merkezini açmak istediğinizde almış olduğunuz belgeye ek olarak Güzellik uzmanlığı eğitimini aldıktan sonra, M.e.b belgesi ile Mesleki eğitim merkezlerine başvuru yaparak uygulamalı sınavı sonrası Ustalık belgenizi almaya hak kazanırsınız.Ustalık sınavına girebilmeniz için 22 yaşını doldurmuş olup, en az ortaokul mezunu ve Tc vatandaşı olmanız gerekmektedir. Ayrıca bu belge ile 4.seviye mezunlarımıza lisede 118 kredi şansı veriliyor ve 1,5 yılda liseyi bitirme şansınız oluyor.

Eğitimcilik yolunda ilerlemek isterseniz eğitim kurumumuz tarafından gerçekleştirilen kurs sonrası Türkiye’de bir ilk olan Master Training ‘’ileri seviye’’ eğitim programı sonrası Usta öğreticilik ‘’test’’ sınavlarına katılabilir belgenizi almaya kazanabilirsiniz. Resmi olan eğitim kurumlarında çalışma imkanınız oluyor.

 

Sertifikakasyon Eğitimleri ( Bu eğitimler Güzellik Eğitim Merkezi eğitim salonları, Yüksek İhtisas, Uludağ Üniversiteleri ve anlaşamalı diğer üniversitelerde verilerek sertifikasyon yapılabilir.)

1: LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim ister deneyimli bir yönetici ister yöneticilik pozisyonunda yeni olan ya da kendini bu alanda geliştirmeyi hedefleyen herkese yöneticilik ve liderlik alanında çok yararlanacakları, denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve kolayca pratiğe uygulanabilir teknik ve taktikler kazandırır.

Bu eğitim halen birden bine kadar bir grup insana liderlik yapıp yönetişmek durumunda olan deneyimli ve deneyimsiz yöneticiler ile kendini yöneticilik ve liderlik görevine hazırlamak isteyen ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip olmak isteyen herkesin yararlanacağı bir eğitimdir.

Sertifika: Sn. …….. Liderlik ve Yöneticilik Eğitimini Başarıyla Tamamlamıştır.

Süre: 2 tam gündür.

Temel Başlıklar:

• Yöneticiden Beklenen Görevler ve Yetkinlikler

• Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

• Liderde Olması Gereken Vasıflar

• Liderden Beklenenler

• Lider ve Takım Oluşturma

• Lider ve Takımla İletişim

• Liderlikte Performans Geliştirme

• Durumsal Liderlik Stilleri ve Koçluk

• Lider ve Takım Motivasyonu

Eğitim süresince katılımcılar birçok grup çalışması ve bireysel egzersizler yaparlar.

2. SUNUM BECERİLERİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim gruplar önünde etkili konuşma ve sunum yapma becerisini kazandırır.

Bu eğitim kariyerinde başarılı olmak isteyen iş dünyasının her kademesindeki profesyoneller, eğitmenler, öğretmenler, öğretim görevlileri, politikacılar, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve bir grup önüne çıkarak konuşma yapmak zorunda olan herkesin kendisini geliştirebileceği bir eğitimdir.

Sertifika: Sn. …….. Sunum Becerileri Eğitimini Başarıyla Tamamlamıştır.

Süre: 2 tam gündür.

Temel Başlıklar

• Mesaj ve İletim Sistemi

• Sunum İçeriğinin Tasarımı

• Görsel Yardımcıların Hazırlanışı ve Kullanım Teknikleri

• Heyecan Kontrolü

• Görsel ve İşitsel Etkinlik

• Sahne Yönetimi

• Dinleyicilerle İletişim

• Sorular ve Yanıtlar Bölümünün Yönetimi

Eğitim süresince katılımcılar birçok uygulama yaparlar. Bu yapılan uygulama çalışmaları kayda alınır ve isteyen katılımcılara bu kayıtlar üzerinden kendilerine özel geri bildirim verilir.

3. BİLİNÇLİ İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Eğitimin tanımı ve Amacı:

Bilinçli İletişim ve Çatışma Yönetimi öznel bilim temelli bir eğitimdir.  Öznel bilim insanın bilimidir ve insan zihninin çalışma sistematiğini ele alır. İnsan zihninin çalışma sistematiğini bilerek eylemlerini gerçekleştiren bir kişi girdiği iletişim ortamlarında çatışma yaratmayarak enerjisini doğru ve en etkin şekilde kullanır. Enerjisini doğru ve etkin kullanabilen kişinin etkin gücü artar. Artan etkin gücü sayesinde çevresindekilerle uyumlu ilişkiler kurar. Kurulan bu uyumlu ilişkiler şirket çalışanlarının verimliliğini ve işlerine bağlılığını artırır.

Bu eğitim tüm bireyleri kapsar. Çevresiyle çatışma ortamlarına girmemek ve uyumlu ve etkin bir iletişim kurmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Sertifika: Sn. …….. Bilinçli İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimini Başarıyla Tamamlamıştır.

Süre: 1 tam gündür.

Temel Başlıklar:

•İnsan Zihninin Yapısı

•Yaşam Sürecinde Zihnin Kodlanması

•Zihnin Temel Yapısı ve Çalışma Sistematiği

•Zihnin 4 Matematiksel İşlemi

•Çatışmaya Yol Açan Nedenler

•Özdeşleşme

•Kontrol Etme ve Sömürme

•Etkin ve Uyumlu Davranış Modeli

Bu eğitim süresince öğrenilen bilgi ve yöntemler bireysel egzersizlerle uygulamaya geçirilir.

4. SATIŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim ister deneyimli ister deneyimsiz olsun satışı meslek olarak seçmiş ve seçmeyi düşünen herkes için önemli bilgi, yöntemleri içerir. Bu eğitimle satış yeteneklerini geliştirme isteyenler gerek duyacakları tüm temel bilgi ve yöntemleri öğrenirler.

Bu eğitim satış becerilerini geliştirmek isteyen deneyimli, deneyimsiz herkesin yararlanacağı bir eğitimdir.

Sertifika: Sn. …….. Satış Becerilerini Geliştirme Eğitimini Başarıyla Tamamlamıştır.

Süre: 1 tam gündür.

Temel Başlıklar:

•Dünden Bugüne Satış Yöntemleri

•Satış Boşluğunu Belirlemek

•Satışta Mantık ve Duygu Dengesini Sağlamak

•Satış Profesyoneli Görünüm, Davranış ve Çalışma İlkeleri

•Satış Sunumunun Evreleri ve Bu Evrelerin Yönetimi

•Fiyat Engelini Aşmak

0 212 660 00 87
0 212 660 00 87