Özel İstanbul Güzellik Uzmanlığı Kursu Müdürlüğünce Ülke veya Şehir Dışından Gelecek Yabancı ve Türk Uyruklu Kursiyerlere Yönelik Hazırlanan Paket Programa İlişkin Temel Kural ve İlkeler

Amaç ve kapsam

Bu Temel kural ve İlkeler, “Özel İstanbul Güzellik Uzmanlığı Kursu” müdürlüğünce Ülke veya Şehir dışından gelecek Yabancı ve Türk Uyruklu kursiyerlere yönelik hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kurs programı Esaslarına Dair

 1. Paket programlarımıza ait hizmetler, eğitim kurumumuzdan bu temel ilke ve esaslar çerçevesinde kabul alan ve paket programa kayıt olan kursiyerlerimizi kapsamaktadır.
 2. Kurumumuzdan eğitim alacak olan kursiyerlerimiz, belirlenmiş eğitim süresince, tercihleri doğrultusunda bir konaklama merkezlerine yerleştirilir.
 3. Kurumumuza yapılan kayıtlar ve kursiyer programı, kurumumuzca belirlenen takvime göre başlar ve biter.

Başvuru şartları

 1. Kurs programına dahil olmak için okur-yazar seviyesinde olmak yeterlidir. Bu seviyede ve daha üst seviyedeki Yabancı ve Türk uyruklu öğrenciler, kursiyerimiz olmak için başvurabilir.
 2. İster Yabancı ister Türk Uyruklu olsun, kursiyerlerimiz bir ülkenin vatandaşı olduğuna dair onaylı bir kimlik belgesi veya Pasaport ile kurumumuza müracaat edebilirler.

Paket Programın Kapsamı

 1. Havalimanı’ndan konaklama merkezine ulaşım hizmeti
 2. Tercüman ve rehberlik hizmeti ( İngilizce, Rusça, Farsça, Romence, Yunanca, Arapça )
 3. Eğitim ücreti
 4. Konaklama merkezinden Havalimanı’na aktarım
 5. Sertifika

Paket programın yürütülmesi ve Sonlandırılması Süreçleri

 1.  Kursiyer olarak kurumumuza paket program çerçevesinde kabul edilen öğrencinin havalimanı karşılama işlemleri tercüman-rehber eşliğinde yapılır. Paket programımız bu karşılama ile başlatılmış olur.
 2. Kursiyerimiz, kendisi için kurumumuzca rezervasyonu önceden yapılmış konaklama merkezine yerleştirildikten sonra eğitim işlemleri ve ödemeler için kurumumuza yönlendirilir. Paket programına kabul edilen öğrenci, “Özel İstanbul Güzellik Uzmanlığı Kursu” müdürlüğünün belirlediği Temel kural ve İlkeler ekseninde belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.
 3. Paket programı uygulanacak olan kursların süresi, ücreti, kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler “Özel İstanbul Güzellik Uzmanlığı Kursu” müdürlüğünce belirlenir.
 4. Kursiyerin eğitimini tamamlaması ile birlikte paket programda yer alan hizmetler sonlandırılır.
 5. Ülke veya şehir dışından gelecek Yabancı ve Türk Uyruklu kursiyerlerin talep etmeleri halinde “Kursiyer Paket Programı” kurs müdürlüğümüzün onayıyla başlatılır, geçici olarak durdurulur ya da uygulamadan kaldırılabilir.

Sorumluluk ve Tereddütlerin Giderilmesi

Kurumumuz, kursiyerlerin başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden, kursların düzenli olarak yapılmasından, kursiyerlerin uyumundan ve benzeri hususların takibinden sorumludur. Bu Temel kural ve İlkelerin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Özel İstanbul Güzellik Uzmanlığı Kursu yetkilidir.

Yürütme

Bu Temel kural ve İlkeleri, Özel İstanbul Güzellik Uzmanlığı Kurs Müdürlüğü yürütür.

ÖZEL İSTANBUL GÜZELLİK UZMANLIĞI KURS MÜDÜRLÜĞÜ

0 212 660 00 87
0 212 660 00 87